Helyszín

Helyszín történelme Egy volt pálos birtok a Maróti hegyek lábánál: Pilismarót. Pilismarót Komárom-Esztergom megyében, a Duna jobb partján, a Visegrádi hegységhez tartozó település. A Maróti hegyek lábánál, a 11-es főút mellett, a Duna Zebegénnyel és Szobbal átellenes oldalán fekszik. Marót nevét 1138-ban említik először a II. Béla király által kiadott dömösi prépostság adománylevelében, ekkor Maraut alakban írták. Marót egy része 1260-ban királynői adományként a visegrádi Szent András monostor birtokába került, mely később a monostorral együtt a pálosok tulajdona lett. A XV. század végén néhány bencés monostort a pápa megszüntetett. Kolostoraik és birtokaik a pálosokhoz kerültek. Ezáltal tovább erősödött a rend tekintélye és anyagi helyzete. A visegrádi szent András bencés apátságot is megszüntették, a kolostor birtokaival együtt II. Ulászló 1493-ban a pálos rendnek adományozta. Igen értékes birtoka volt a visegrádi monostornak a maróti földbirtok, erdőségeivel, jobbágynépével együtt. Az adományozás következtében a falu a pálos szerzetesek közössége, a convent tulajdonába került. A hódoltság idején is a pálosoké maradt. Marót földesurai voltak közel 300 esztendeig. 1494-ban arról értesülünk, hogy a pilisi apátságnak volt Bitócon birtoka, ugyanis ekkor István Pilisi apát 8 forintért eladta bytholczi szőlőjét. a visegrádi Szt. András kolostornak. Mely ekkor már pálos birtok volt. Ulászló király 1506-ban megerősítette a pálosokat bitóci birtokukban.

Helyszín energiái
Visegrádi-hegység legmagasabb pontja Dobogó-kő, mely nagyon népszerű kiránduló hely. Bitóczi völgyön keresztül, gyalogos túraútvonalon megközelíthető. Közelsége még inkább érezhetővé teszik a csodálatos energiákat. Azokat az ideérkezőket is megszállja egyfajta nyugalom, annak tükrében is, hogy esetleg nem is hallottak Dobogókő gyógyító erejéről. A Pilis a Kárpát-medence energetikai szempontból kitüntetett helye, spirituális központja, őseink szerint az a pont, ahol „az Ég és a Föld összeér”. A csakrák ott keletkeznek, ahol a szellemi energiaáramlatok huzamosan keresztezik egymást. Ezek az áramlatok testünkben úgy szállítják az energiát, mint ereink a vért. Ahol hét ilyen ér keresztezi egymást, ott egy akupunktúrális pont található. Melyeket a Szt. György vonalon találhatunk meg. Ezek a vonalak energia rendszerek, egyfajta rezgések az ősi tudás szerint. Az ilyen többszöri kereszteződésekben szentnek minősülő helyeket tartanak nyilván. Mint pl. a görög delphoi jósda, a perui Machu Picchu vagy akár az angol Stonhehenge. A Földön – hasonlóan az emberhez – ugyanúgy megtalálhatóak az akupunktúrális pontok, így a szívcsakra is. Földünk szívcsakrája pedig éppen Dobogókőn és környékén, azaz a Pilisben található, ahol a Föld szíve dobog. Dobogókő a Föld legerőteljesebb energiaközpontja. Egy előadáson hallottam, hogy mérések szerint a Pilis a föld szívcsakrája, hátsó kimeneti csakrája Jeruzsálem. Mindenkivel előfordulhat, hogy gyengébb a szervezete, panaszai vannak. Érdemes rendszeresen a szívcsakra közelében tartózkodni, amely kérés nélkül, folyamatosan feltölti szervezetünket energiával. Vannak, akik vitatják ezt, vannak, akik mellette érvelnek. Az viszont tény, hogy a Pálos Rendnek a központja a Pilisben volt, s az is aligha vitatható, hogy az Árpád-házi királyok szent helyek sokaságát létesítették itt. A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, amelyet a római pápa is elismert. Névadója Thébai (Egyiptomi) Remete Szent Pál, akinek az égisze alatt született ez a Rend. Boldog Özséb a tatárjárás után alapította meg a Pálos Rendet és építette fel a pilisszentkereszti kolostort. Érdemes eltűnődni azon, hogy a névadó szent éppen ott – Thébában – remetéskedett, ahol az újbirodalom fáraóinak a legnagyobbjai nyugszanak békében. Gyakorlatilag itt egy pillanatra összekapcsolódik az egyiptomi és a magyar szellemiség és hagyomány. A pálos atyák éppen ezért a Pilisben kutattak. Voltaképpen egy erőt kerestek, amely az egész Pilist áthatotta, amely szinte sugárzott a Pilisből. Egyes kutatók úgy vélik, hogy Pálos vagy Pilis a magyar nemzet sorsdöntő pillanatára tartogatja az erejét. A pálosok valamiféle reájuk bízott erőt őriztek, védtek és titkoltak, melyről úgy tartották, hogy kulcsfontosságú szerepe lesz a magyar történelemben. A Pilis valójában egy rendszernek a neve, amelynek középpontjában Dobogókő található. Érdekes, hogy az emberi testen a fejtető neve is pilis. Spirituális oldalról közelítve a fejtetőhöz, egy csakrát találunk itt: a korona csakrát. Ez a legmagasabb rendű, s éppen ezért a legmagasabb rezgésű csakra. Ez az energiaközpont kapcsolja össze az embert a benne lakozó isteni résszel, a Lélekkel.

error: Content is protected !!